Community Fridge

Starta en community fridge i din gemenskap och dela bra mat som annars skulle gå till spillo.

5-stegsguide för att

Community Fridge

Översikt


Community Fridge "Välkommen till Community Fridge Network på ChangeX! Vi vill hjälpa så många människor som möjligt förhindra att god mat går till spillo, genom att starta Community Fridges i deras närområde. Här hittar du all information och alla resurser du behöver. Vi ser fram emot att hjälpa dig komma igång! När du har slutfört din starteransökan skickar Hubbub dig ett digitalt verktygspaket med ett antal resurser som hjälper dig att komma igång." - Tessa Tricks, The Community Fridge Network

5 steg

Vem? Någon som...

Checklista för resurser

Tid

Tiden det tar att starta och sköta ett kylskåp skiljer sig från plats till plats, men räkna med 1-3 dagar per vecka för att försäkra att allt fungerar som det ska.


Hitta en partnerorganisation

Du kanske är en enskild individ, eller kanske jobbar du i en välgörenhetsorganisation eller lokal communitygrupp? Oavsett vilket så blir allt mycket enklare om du samarbetar med en juridiskt registrerad organisation för att leda Community Fridge-projektet i ditt lokalområde!

Du kanske har flera organisationer och människor som vill stödja din Community Fridge, men i försäkringssyfte och för att hantera finanserna behöver du välja en juridiskt registrerad organisation som leder projektet.

Ditt kylskåp kan då inkluderas i organisationens försäkringsskydd. Organisationer som har startat de existerande kylskåpen har upplevt detta som enkelt och kunde inkludera kylskåpet i sitt försäkringsskydd utan extra kostnad.

En lämplig partnerorganisation kan vara ditt lokala medborgarhus, medborgargrupp, ett lokalt livsmedelsföretag, en lokal välgörenhet, stormarknad, lokal myndighet, köpcentrum, skola, universitet eller en organisation som brinner för frågan om matsvinn och som är villig att hjälpa dig övervinna några av de administrativa hinder som finns för att starta ditt kylskåp.

Den ledande organisationen behöver inte nödvändigtvis vara inblandad i den dagliga driften av kylskåpet. Du kan begränsa värdorganisationens ansvar genom att ansvara för att du driver ett professionellt och rent kylskåp. Boka ett möte med din lokala hälsovårdsinspektör. Kontakta din lokala myndighet för livsmedelssäkerhet så tidigt som möjligt. De kommer kunna ge dig bra tips.

När du har slutfört startar-utmaningen kommer Hubbub att ge dig vägledning om säker kylskåpshantering och mathantering, tillsammans med resurser som hjälper till när du träffar din lokala tillsynsmyndighet.


Välj din plats

Platsen för ditt kylskåp är mycket viktig! Kylskåpet måste finnas på en täckt och skyddad plats, oavsett om det är ett skåp, skjul, utomhusbyggnad eller vid ingången till en gemensam lokal.

Välj en populär plats med en existerande gemensam verksamhet.

För att minimera risken för missbruk, välj ett område med övervakning. Till exempel en plats där någon arbetar i närheten, eller med kameraövervakning.

På din plats

Överväg vad du kan göra med området runt kylen och hur området kan ansluta till er community.

Du kanske vill ha plats för:

 • En frys tillsammans med kylskåpet, för att ge plats till större överskottsmängder som ska tas emot och lagras längre.
 • Ett bord med våg och dokument för att anteckna kylskåpets innehåll (loggningsformulär), kommentarer, etc.
 • Hyllor för livsmedel som inte behöver kylas, t.ex. konserver, bröd, potatis och lök.
 • Soptunnor/papperskorgar för förpackningar och kompost.
 • Väggutrymme för information och resursdelning t.ex. en anslagstavla med information och recept.
 • Du kan till och med överväga en gemensam örtodling!
 • Platsen betyder mest

 • Välj ett område som är lättillgängligt för alla. Fundera på hur du kan ge alla samma tillgång. Överväg till exempel fysiska, sociala eller religiösa hinder när du väljer platsen.
 • Det optimala är om det finns en närliggande plats med aktiviteter som kopplas till kylskåpet, t.ex. där matlagningskurser eller gemensam matlagning äger rum.

Skapa lokalt stöd

De som du behöver ombord för att din Community Fridge ska lyckas:

 • Din lokala myndighet (inklusive miljöhälsa / livsmedelssäkerhet).
 • Lokala livsmedelshandlare och stormarknader. Det kan vara kaféer, grönsakshandlare, delikatessbutiker och bagerier.
 • Samhällsgrupper eller välgörenhetsorganisationer som lagar mat för lokalboende.
 • Lokala matlagningsskolor.
 • Matbanker och lokala volontärtjänster.
 • Lokala anläggningar för avfallshantering.
 • Andra kampanjgrupper mot matsvinn.
 • Lokalpress.

Att engagera företag för att donera sin överskottsmat kan vara utmanande. Hinder kan vara oro för livsmedelssäkerhet, socialt värde och potentiell påverkan på försäljningen. Vissa företag donerar endast överskott till kända välgörenhetsorganisationer och är försiktiga med att göra livsmedel är fritt tillgängliga för allmänheten. Företag som ingår i större franchiseföretag eller kedjor kanske antingen inte har befogenhet att engagera sig, eller så kan de ha befintliga välgörenhetspartners. Innan du pratar med lokala företag bör du tänka på följande:

 • Du erbjuder dem en tjänst. Att minska mängden avfall som de annars skulle betala för att göra sig av med, och hjälpa dem att bli "zero waste".
 • Du ger företagen en möjlighet att bidra till positiva sociala effekter och stödja samhället. Försök att ansluta dem till personliga berättelser om hur kylskåpet gynnar individer.
 • Att bygga förtroende tar tid, så ha tålamod och ge inte upp. Det kan också ta ett tag att hitta rätt person att tala med ( beslutsfattare).
 • Se till att du pratar med andra mottagare av överskottsmat i området, så tillvägagångssätten för företag är "samordnade" och att företagen inte bombarderas med förfrågningar.
 • Erbjud dig att börja på provbasis om det behövs. Kom överens om specifika upphämtningsdagar och tider.
 • Lämna ett brev till chefen eller skicka ett e-postmeddelande.


Rekrytera och utbilda volontärer

Oavsett om du har en betald samordnare eller inte så behöver du en grupp volontärer på hjälper till med kylen. Volontärernas roller kan skilja sig, men är framförallt:

 • Söka upp lokala donatorer.
 • Insamling av livsmedel från donatorer och logga in varor i kylen.
 • Kylskåpsrengöring och övervakning.
 • Lokala marknadsföring av kylskåpet.
 • Anordna evenemang och insamlingar att stödja kylen och det lokala samhället.
 • Sociala medier.
När du har slutfört startprogrammet skickar Hubbub ett digitalt verktygspaket, med en mängd resurser som hjälper dig komma igång.

Dokumenten i verktygspaketet som relaterar till volontärer är bland annat:

 • En mall för volontärsbrev. Berätta om kylen och den hjälp du söker.
 • En "Handbok för personal och frivilliga ". En redigerbar handbok som innehåller användbar information för de som hjälper till med kylen när den väl är installerad. Känn dig fri att redigera dokumentet så att det passar just din Community Fridge.
 • Ett volontärsformulär. Detta inkluderar en lista på uppgifter och hur ofta de behöver göras.
 • En rota och kontaktblad. För att spara Kontaktuppgifter till volontärer, personal och värdplatsen.
 • Introduktionsmöten

  Vid sidan av volontärshandboken ska all personal ges introduktionsmöten och utbildning. Utbildningen förbereder volontärerna på alla eventuella utmaningar som kan dyka upp vid hanteringen av kylskåpet, och bör öka volontärernas engagemang.

  Ditt introduktionsmöte kan innehålla:

  • Berättelsen om ditt kylskåp – varför och hur var det inrättas, och vem av.
  • Information om viktiga intressenter – t.ex. hjälpande lokala organisationer.
  • Hur kylen och/eller frysen fungerar och hur man fyller i tillhörande pappersarbete.
  • Hälso- och säkerhetsföreskrifter.
  • Städschemat.
  • Kylskåpets budskap – syfte, ton och publik.
  • Så marknadsförs kylen lokalt och på sociala medier.
  • Mätning av kylskåpets inverkan.
  • Hur de kan ge återkoppling kring kylens drift, rapportera incidenter eller föreslå förbättringar

Löpande hantering

Det finns en hel del saker man bör tänka på beträffande den löpande hantering av kylskåpet

När du har slutfört din startansökan skickar Hubbub dig ett digitalt verktygspaket med en mängd resurser som hjälper dig att komma igång.

Den fullständiga verktygslådan ger detaljerade tips om följande frågor:

Hälsa och säkerhet

 • Underhåll och löpande övervakning
 • Skyltar
 • Reklammaterial
 • Mätning
 • Receptkort och matbesparande tips
 • PR och kommunikation

×