Location icon ServiceNow Community Improvement Fund Germany Faka isicelo

Okuthile kwawo wonke umuntu

Sihlanganyele nosomabhizinisi abaphezulu bezenhlalo emhlabeni ukuze sikulethele izindlela eziningi zokuthuthukisa umphakathi wakho

ServiceNow Community Improvement Fund Germany

ChangeX have teamed up with ServiceNow to launch a €115,000 fund in Germany

×