Location icon Quỹ đang mở gần bạn Đăng ký

Ý tưởng đã được kiểm chứng và tài trợ cho cộng đồng của bạn

29,028 mọi người đã bắt đầu dự án trên ChangeX

 • FIRST LEGO League
 • GIY
 • Street Feast
 • Open Orchard

Mang những ý tưởng đã được kiểm chứng đến khu vực của bạn

 • The Last Plastic Straw

  Start a grassroots campaign to reduce and eliminate wasteful plastic straws from our communities.

 • Initiatives for Sharing

  With Initiatives for Sharing, children and teenagers learn project management tools to launch their own community development initiatives, ultimately empowering them as agents of change.

 • Pop Up Museum

  Bring people together in conversation through stories, art, and objects.

 • Make Stuff Move

  This is a fully funded Mobile Maker Space classroom kit as well as an additional $250 for you.

 • Girls Who Code

  Start a Girls Who Code Club in your community and get girls excited about coding and computer science.

 • Community Composting

  Divert your community's food waste from landfill, reducing harmful greenhouse gas emissions

Quỹ đang mở gần bạn

Chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để cung cấp nguồn vốn bạn cần để mang đến những dự án có tác động đến cộng đồng của bạn

 • AWS InCommunities Eastern Oregon Fund

  Apply for up to $10,000 to start or expand a community project in your community in Morrow or Umatilla County.

 • SubClubs for All

  Apply to start a SubClub today!

Cách ChangeX hoạt động

Nền tảng của chúng tôi mang những ý tưởng đã được kiểm chứng và nguồn tài trợ đến với cộng đồng.
Bằng cách trao quyền cho những người kiến tạo thay đổi tại địa phương với những ý tưởng đã được kiểm chứng của các nhà đổi mới xã hội và nguồn tài trợ dễ dàng tiếp cận từ các đối tác, chúng tôi mong muốn xây dựng các cộng đồng lành mạnh hơn, bao quát hơn và bền vững hơn. Công việc của chúng tôi hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đặt mục tiêu tạo tác động đến 1 tỷ người trên toàn cầu vào năm 2030.

Cộng đồng

Nhận tài trợ, nguồn lực và sự hỗ trợ bạn cần để bắt đầu các dự án giàu sức ảnh hưởng trong cộng đồng của mình

Bắt đầu ý tưởng

Người đổi mới xã hội

Kết nối với những người kiến tạo thay đổi ở địa phương, tiếp cận nguồn tài trợ để mở rộng ý tưởng và tác động đến nhiều cộng đồng hơn trên toàn cầu

Mở rộng quy mô ý tưởng của bạn

Nhà tài trợ

Tài trợ cho các chủ đề và khu vực mà bạn quan tâm nhất, với tác động có thể đo lường được, ở quy mô toàn cầu

Bắt đầu một quỹ
29.028

Dự án cộng đồng được kích hoạt

216

Những ý tưởng đã được kiểm chứng sẵn sàng được nhân rộng

199

Quỹ được kích hoạt

Hơn 1 triệu người nhận được tác động...

×