Đang hoạt động

AWS InCommunities Eastern Oregon Fund

US$175,000 | Umatilla & Morrow Counties, Oregon
Bắt đầu một ý tưởng trong cộng đồng của bạn

Tiếp cận nguồn tài trợ và hướng dẫn để bắt đầu những ý tưởng đã được kiểm chứng, tạo ra bởi cộng đồng những nhà đổi mới sáng tạo.

Chọn một ý tưởng
Đăng ký bằng dự án cộng đồng của riêng bạn

Tiếp cận nguồn tài trợ cho dự án cộng đồng mà bạn đã thiết kế hoặc bắt đầu.

Đăng ký với dự án

Ý tưởng đã được kiểm chứng và tài trợ cho cộng đồng của bạn

The AWS InCommunities Eastern Oregon Fund will help you to start or expand a community project in Morrow or Umatilla County. This initiative is part of AWS InCommunities' long-standing commitment to being a good neighbor by supporting and helping deliver innovative programs that will have a lasting impact in communities where AWS has a presence.

Cách vận hành
  • Select an idea listed below or submit your existing project and register to get your project page
  • Use your project page to complete the 30 Day Challenge
  • Submit a photo and your action plan
  • Let us know what impact you are having in your community
Ai có thể đăng ký
  • You live in Morrow County or Umatilla County, Oregon
  • You're passionate about building a thriving community where you live
  • You are an individual, an existing local group or a community organization
Lợi ích bạn nhận được
  • Seed funding to start your selected idea
  • Free starter resource pack, mentorship and technology tools to get started
  • Additional impact funding, once you report back on the social impact of your active project

Khám phá các ý tưởng đã được kiểm chứng

Chọn một ý tưởng để bắt đầu trong cộng đồng của bạn. Xem các điều khoản và điều kiện.

Đăng ký bằng dự án cộng đồng của riêng bạn

Bạn đã có ý tưởng riêng mình hoặc dự án sẵn có? Khám phá các điều khoản và điều kiện và gửi dự án của riêng bạn để đăng ký nhận tài trợ.

Cổng đăng ký đóng vào ngày 15 Aug, 2024 .

11 người đã tham gia
#AWSInCommunitiesEasternOregonFund

Bắt đầu điều gì đó ngay hôm nay
×