School Forest

School Forest

Plantering av fleråriga grönsaker med hjälp av planteringsexperter

Så här blir du involverad

Tid: Odlingsexperterna ansvarar för all planering av utrymmet och för inköp av växter och träd. Planteringen tar 1-2 dagar, och det är då du och din skola måste hjälpa till och involvera era barn/elever. Det behövs minst ett förberedelsemöte före själva planteringen. Utbildningsvideor och material erbjuds.

5 steg
Vem?
Sofia Lord followed School Forest 20 dagar ago
Jill Pålsson followed School Forest 26 dagar ago
×