Cykelbuss

ett community-baserat initiativ som främjar aktivt resande med cykel för skolbarn.

5-stegsguide för att

Cykelbuss

Översikt


Cykelbuss "Välkommen till CycleBus Community på ChangeX. Cykelbuss-initiativet handlar om att ge barn i grundskolan möjlighet att cykla säkert till skolan, i en trygg, hälsosam, social och trevlig miljö. Det handlar om samhällsengagemang där föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare och volontärer tillsammans skapar förutsättningarna för att detta ska ske. Hjälp oss att minska föroreningar och trafikstockningar runt skolorna. Hjälp oss att skapa trygga och hälsosamma miljöer i våra närliggande skolor och ge barnen möjlighet att bli ansvarsfulla och aktiva och ge dem friheten och en livslång kärlek till cykling. Tack för att du hänger med!" - Alan Curran - Grundare av CycleBus Galway

5 steg

Vem? Någon som...

Checklista för resurser

Tid

Du kommer behöva ungefär 1 timme per dag utöver själva cykelbussturen, för att hantera din cykelbuss och medhjälpare.


Planera rutten för din cykelbuss

Det första steget är att planera din rutt. Du bör tänka på följande faktorer

 • Avstånd - ca 2km
 • Topografi - relativt plana vägar passar bäst
 • Upphämtning - ligger dina hållplatser nära bostadsområden eller andra tätbefolkade områden?
 • Tidpunkt - ankomsttiden till skolorna
 • Trafiknivåer längs sträckan

Arrangera ett möte med viktiga medlemmar

Det är viktigt att alla medlemmar har en roll i projektet och du måste se till att de förstår sina ansvarsområden. Det bästa sättet att komma igång är att organisera ett möte med skolan och föräldrar.

Skolledning och personal

Det är viktigt att du har en kontaktperson på skolan. Deras roll är samarbeta med cykelbussen så att skolan och barnens behov och önskemål möts. Kontaktpersonen kan sedan marknadsföra projektet inom skolan och skicka runt registreringsformulär.

Föräldrar

Kommunicera med föräldrar för att informera om den nya cykelbussen. Det är en bra idé att be skolorna skicka ut e-post med all information som rör cykelbussen. Föräldrarna kan också ge dig feedback kring projektet och hjälpa dig att förbättra din rutt för att passa elevernas behov.

Elever

Deltagande elever bör om möjligt informeras om hur cykelbussen fungerar innan avresa. Barn som ansluter sig längs vägen för första gången bör ledas och stödjas av ledare längst bak i konvojen.

När du är på väg, se till att du överväga följande faktorer:
 • Många barn har inte cyklat på vägarna innan de gick med i cykelbussen, har inte cyklat på länge eller har lägre kondition. Stöd och uppmuntra dem med vägledning och beröm.
 • Visa dem hur man väljer en lämplig växel för lutningen.
 • Påminn dem om att lämna ett säkert utrymme mellan dem och personen framför.
 • Påminn dem om att hålla båda händerna på styret.

Andra organisationer

Sök efter lokala organisationer som kan vara till hjälp för din cykelbuss.


Underlätta registreringen av elever och skapa en engagerad pool av ledare

Som nämnts i föregående steg kan du be din kontaktperson i skolan hjälpa dig skicka runt registreringsformulär. Kontaktpersonen kan förvara formulären på en säker plats och fungera som kontaktpunkt för eleverna i skolan. För dina cykelbussresor behöver du en pålitlig pool med minst 15 ledare. Vi rekommenderar att du har minst 4 ledare per resa, samt ytterligare 1 som stand-by vid nödfall. Kontakta gärna föräldrar och lärare när du letar volontärer. Det är också en god idé att kontakta cykelorganisationer och lokala cykelbutiker för att hjälpa till att rekrytera volontärer. Ta sedan de nyrekryterade volontärernas telefonnummer och e-postadresser och lägg till dem i dina kontaktgrupper. Att skapa ett roterande schema gör att det alltid finns ledare tillgängliga. Den fullständiga guiden till organisera ledare hittar du här. Barn under 8 år måste åtföljas av en förälder.

Innan du ger dig ut på vägarna måste du införskaffa en del viktig utrustning, så att alla är säkra i cykelbussen.

Se till att alla elever i cykelbussen har följande utrustning.
 • En cykel i lämplig storlek och i gott skick
 • Fram- och bakljus
 • Regnkläder
 • Handskar
 • Cykelhjälm
Ledarna ska ha följande obligatoriska utrustning:
 • Cykelpump
 • Reservdäck
 • Enkel mekanisk sats
 • Första hjälpen-kit
 • Fram- och bakljus på varje ledarcykel

Alla medlemmar i Cycle Bus ska bära en högreflekterande jacka.

Vi rekommenderar inköp av kameror för de främre och bakre ledarna, inte minst för att hjälpa till att dokumentera eventuella incidenter som kan uppstå.


Dra igång och upprätthåll kommunikationen.

Din cykelbuss är nu redo att startas!

Nu är det viktigt att behålla kommunikationen med alla inblandade - skolan, eleverna och ledarna.

Bilda en gruppchatt för kommunikation med ledarna och håll skolan informerad om möjliga nyheter, som avbokningar av cykelbussen.

Håll communityn informerad och engagerad i ditt nya projekt genom att skapa konton på sociala medier.


×