Pollinator Partnership

Pollinator Partnership

Invite pollinators to your neighborhood by planting a pollinator friendly habitat in your garden, farm, school, park or just about anywhere!

Uxhaso luyatholakala

 • $1,800 ngephrojekthi entsha
 • Izindawo:
  • Mecklenburg, Halifax, Charlotte, Lunenburg, and Brunswick Counties
  • Québec
  • Gilroy, California
  • City of Toronto & York Region
 • Ukuze uthole uxhaso:
  1. Qedela Inselele yezinsuku ezingama 30
  2. Bika umthelela wephrojekthi yakho

Indlela yokuzibandakanya

Isikhathi: 2-6 hours per week. This will be more time intensive at the start; finding your habitat space, researching which pollinators are present and setting up your habitat, after that it will just be about maintaining your habitat.

Taking action to provide a pollinator friendly habitat in your community helps support healthy and sustainable agricultural economies, food supplies and landscapes. Plus, it's lots of fun!

Izinyathelo ezi-5
Ubani?
Kate Gibson joinile The KSBees a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Ruth Valencia joinile The KSBees a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Erika Street joinile Dunning Community Gardens a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
mario villan joinile SRB Community Garden a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Allison Warzecha joinile Norwood Park Pollinators a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Jessica Cipicchio joinile Norwood Park Pollinators a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Nicholas Cipicchio joinile Norwood Park Pollinators a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Dorian Torres Casillas joinile Phoenix College Pollinator Garden a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Jessica Cipicchio joinile Pollination Power Project a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Amy Dale joinile Evanston Pollinator Gardens a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Louise Johnson joinile Dunning Community Gardens a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Linden Collens joinile Trans Planted a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Mar Curran joinile Trans Planted a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
nancy stahl joinile Flying Flowers Butterfly Garden a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule
Allyn Wright joinile Flying Flowers Butterfly Garden a Pollinator Partnership iqembu over 4 years edlule

Uxhaso luyatholakala

 • $1,800 ngephrojekthi entsha
 • Izindawo:
  • Mecklenburg, Halifax, Charlotte, Lunenburg, and Brunswick Counties
  • Québec
  • Gilroy, California
  • City of Toronto & York Region
 • Ukuze uthole uxhaso:
  1. Qedela Inselele yezinsuku ezingama 30
  2. Bika umthelela wephrojekthi yakho
×