STEM Leaders Programme (11-13 years old)

STEM Leaders Programme (11-13 years old)

STEM Leaders encourages learners to inspire, lead and mentor their peers through the creation and delivery of STEM activities and events.

Uxhaso luyatholakala

  • £350 ngephrojekthi entsha
  • Izindawo:
    • West London
  • Ukuze uthole uxhaso:
    1. Qedela Inselele yezinsuku ezingama 30
    2. Bika umthelela wephrojekthi yakho

Indlela yokuzibandakanya

Isikhathi: The Level 1 STEM Leaders qualification can be delivered in 26 hours. STEM Leaders will need to lead 4 hours of STEM Leadership activities, events and interactions. Our online training courses take approx. 60 minutes and are easy to access.

Izinyathelo ezi-5
Ubani?
Balazs Kecskemeti followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) 3 months ago
Nicola Gordon followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) 4 months ago
Pamini Patel followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) 5 months ago
Lola Orafidiya joinile STEM Leaders Southampton a STEM Leaders Programme (11-13 years old) iqembu 5 months edlule
Lola Orafidiya followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) 5 months ago
Kathryn Holland-Heathers joinile STEM Leaders Southampton a STEM Leaders Programme (11-13 years old) iqembu 7 months edlule
Chloe Doehler-Smith followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) about 1 year ago
Andy Gardner followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) about 1 year ago
Nicola White followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) over 1 year ago
Lucy Supperstone followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) over 1 year ago
Kathryn Holland-Heathers followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) over 1 year ago
Victoria Anderson-Adair followed STEM Leaders Programme (11-13 years old) over 1 year ago
×