Giải pháp chìa khóa trao tay cho lĩnh vực đầu tư cộng đồng

ChangeX đưa những ý tưởng đã được kiểm chứng và quỹ hỗ trợ đến với những nhà lãnh đạo có khao khát mang đến những tác động tích cực đến với cộng đồng.

Đối tác tạo tác động của chúng tôi
  • Microsoft
  • AWS
  • Accenture
  • LEGO
  • PwC

Tài trợ cho những thay đổi tạo ra bởi cộng đồng
thông qua ChangeX


“Đây chắc chắn là cách dễ dàng nhất để tất cả mọi người tiếp cận được nguồn tài trợ cho các hoạt động cộng đồng.”

Cách vận hành

Bước 01

Lựa chọn vùng và lĩnh vực để đầu tư

Bước 02

Chọn từ danh sách tuyển chọn các giải pháp đã được kiểm chứng

Bước 03

Khởi động quỹ và theo dõi tác động trực tiếp

Bằng chứng nằm ở tác động

“Chúng tôi cần một cách để mở rộng quy mô đầu tư và tác động đến cộng đồng trung tâm dữ liệu của chúng tôi trên toàn thế giới. ChangeX đang cho thấy họ là một đối tác tuyệt vời cho điều đó.”

Holly Beale Trưởng nhóm Cộng đồng, Microsoft

Microsoft

Tìm hiểu cách chúng tôi triển khai 50 nhóm cộng đồng để phát động các dự án bền vững ở Arizona và Chicago với nhóm Phát triển Cộng đồng Trung tâm dữ liệu của Microsoft.

Đọc toàn bộ case study

Lợi ích của đối tác

Dễ dàng bắt đầu

Chọn cộng đồng của bạn và theo dõi tác động trong vòng 30 ngày

Nhân rộng những ý tưởng tốt nhất

Mang lại tác động có thể đo lường được, nhanh hơn dưới danh nghĩa của bạn

Dân chủ hóa sự thay đổi

Đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận sự đổi mới sáng tạo và nguồn vốn cần có

Hiện thực hoá các mục tiêu kinh doanh

Từ việc kết nối nhân viên đến nâng cao danh tiếng thương hiệu

Nhận những báo cáo tốt hơn

Theo dõi tác động trực tiếp thông qua các báo cáo hàng tháng theo sở thích của bạn

Lưu tài nguyên

Công nghệ, quy trình và nhân sự của chúng tôi cho phép nhóm của bạn tập trung

Kết quả

21.768


Nhóm cộng đồng đã được kích hoạt

136


Các ý tưởng được nhân rộng

Hơn 1 triệu


Người nhận ảnh hưởng

107


Quỹ được kích hoạt

Yêu cầu bản demo ngay hôm nay

Chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu thêm về hoạt động đầu tư cộng đồng của bạn và cho bạn thấy ChangeX có thể giúp bạn tiến xa hơn như thế nào

×