COVID-resurser

Gräsrotsprojekt kan spela en viktig roll för att hjälpa oss att hålla oss aktiva, hjälpsamma och anaslutna när vi anpassar oss till nya sätt att leva under COVID-19-pandemin. Det är dock viktigt att vi engagerar oss i dessa projekt Säkert .

Vi har sammanställt en rad hälso- och säkerhetsriktlinjer nedan, som hjälper dig hålla din communitygrupp, och andra, säkra. Det bör dock noteras att människor bör uppvisa personlig ansvar och gott omdöme i sina aktiviteter, och att de håller sig uppdaterade och följer alla statliga, regionala eller lokala säkerhetslagar, regler och förordningar.

Några av de viktigaste och enklaste tipsen är:

  1. Håll dig uppdaterad om lokala/nationella restriktioner och riktlinjer
  2. Ha möten på distans/virtuella möten när det är möjligt. Vi vet att Zoom-möten kan vara uttröttande, men de håller folk säkra!
  3. Skriv ner och upprätthåll en COVID-19-policy
  4. Minska antalet människor som träffas personligen, till exempel med ett rullande schema för trädgårdsarbetet i er community i stället för att alla deltar samtidigt
  5. Träffas utomhus där det är möjligt
  6. Tvätta händerna regelbundet
  7. Bär mask
  8. Använd fysisk distansering (2 meter från varandra)
Resurser
×